1 Acta Junta Electoral nº 3 30/01/2009
2 Acta Junta Electoral nº 2 09/01/2009
3 Acta Junta Electoral nº 1 09/01/2009
4 CAMPEONATO DE EUSKADI DE TRAINERAS (Lekeitio) 31/07/2008
5 Campeonato de Euskadi de Banco Movil 22/06/2008
6 Campeonato de Euskadi de Bateles 2008 20/04/2008
7 CAMPEONATO DE EUSKADI DE TRAINERAS 31/07/2007
8 NUEVO CALENDARIO ELECTORA FEDERACION VASCA DE REMO 29/06/2007
11 noticias en total

09/12/2008 Elecciones Federacion Vasca de Remo 2008
   


HAUTESKUNDE EGUTEGIA / CALENDARIO ELECTORAL

FED. VASCA DE REMOurtea/año hilabetea/mes eguna/día
2008/12/04 Zuzendaritza Batzordeak kargua uztea eta Hauteskunde Batzordeak hautes-kundeetarako deialdia egitea.
Cese de la Junta Directiva y convocatoria de la Junta Electoral.
2008/12/05 Hauteskunde Batzordearen bilera. Hauteskunde egutegia onartzea; Hauteskunde Mahaia izendatzea.
Reunión de la Junta Electoral . Aprobación del Calendario Electoral y designación de Mesa Electoral.
2008/12/09 Hauteskundeetarako deialdia egitea. Hauteskunde egutegia argitaratzea. Erreklama-zioak aurkezteko epea hastea.
Convocatoria de elecciones y publicación del calendario electoral. Inicio del plazo de reclamaciones.
2008/12/16 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea.
Fin del plazo de reclamaciones.
2008/12/16 Hauteskunde Batzordeak erreklama-zioei buruzko erabakia hartzea.
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral.
2008/12/16 Zuzenda-ritza Batzorderako hautagaiak aurkezteko epea hastea.
Apertura del plazo de presentación de candidaturas a Junta Directiva
2008/12/23 Hautagaiak aurkezteko epea bukatzea.
Fin del plazo para la presentación de candidaturas.
2008/12/29 Hautagaiak behin-behinekoz aldarri-katzea eta erreklamazioak aurkez-teko epea hastea.
Proclamación provisional de candidaturas e inicio del plazo de reclamaciones.
2009/01/07 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea.
Fin del plazo de reclamaciones.
2009/01/07 Hauteskunde Batzordeak erreklama-zioak erabaki eta hautagaiak behin betiko onartzea.
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral y admisión definitiva de candidaturas.
2009/01/23 Hauteskunde eguna (hauteskunderik egin behar izanez gero).
Celebración de la elección (en su caso).
2009/01/23 Hauteskunde Batzordeak botorik gehien jaso duen hautagaia behin-behinekoz aldarrikatzea eta errekla-mazioak aurkezteko epea hastea.
Proclamación provisional por la Junta Electoral de la candidatura más votada y apertura del plazo de reclamaciones.
2009/01/27 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea.
Fin del plazo de reclamaciones.
2009/01/27 Zuzendaritza Batzordea behin betiko aldarrikatzea. Hauteskunde prozesua bukatzea. Proclamación definitiva de la Junta Directiva. Fin del proceso electoral.
+Paseo de Anoeta s/n DONOSTIA arrauna@arrauna.org
   
  TEL 943 45 18 91